VetenskapAktuellt

Sammanträdesdagar 2017

Sammanträdena med start kl.18.00 inträffar under följande dagar:
24 januari (Högtidssammankomsten),
13 februari, 13 mars, 10 april, 8 maj, 11 september, 13 november och 11 december.
Den 9 oktober anordnas ett symposium.

Sammanträdeslokal är normalt Wallenstamssalen, Göteborgs Stadsmuseum. Vid enstaka tillfällen kan annan lokal komma till användning.


Föredrag under våren 2017

2017-02-13
Jan Borén:
"Blodfetternas roll för att utveckla åderförkalkning"
2017-03-13
"Vad är barockmusik och hur kan det låta?"
Samtal mellan Göran Karlsson och Anders Wiklund
Efteråt framträder Karlsson Barock med ett kort konsertprogram.
2017-04-10
"Vad är digital humaniora?"
 Dialogföreläsning. Lars Borin (språkvetenskaplig databehandling) & Mats Malm (litteraturvetenskap)
  
2017-05-08
BOTANISKA TRÄDGÅRDEN:
Bengt Gunnarsson:
 "Grön stad? Samspel mellan människor, andra djur och växter"
Per Åberg:
"På djupet med fokus på en art. Om knöltången"

Forskningsstipendier för 2017


Inför 2017 års ansökningsperiod har ansökningsförfarandet digitaliserats och samtliga ansökningar skall skickas in via stiftelsens ansökningsportal. Innan ansökningskontot skapas uppmanas Du som sökande att läsa igenom stiftelsens regelverk för forskningsansökningar.

Ansökningar som inte uppfyller regelverkets riktlinjer kommer inte att behandlas.

För vidare information och frågor beträffande stiftelsens regelverk hänvisas till ständ. sekreterare Ingemar Nilsson (e-post: info@kvvs.se).
För tekniska frågor hänvisas till supportformuläret i ansökningsportalen.
Vidare instruktioner för hur Du fyller i ansökan finns i ansökningsportalen.

Regelverk

Klicka här för att komma till KVVS ansökningsportal


Gästforskarstipendier i Grez-sur-Loing, Frankrike, 2017

Två gästforskarstipendier vid Grez-sur-Loing, Frankrike utlyses för bruk under hösten 2017.  Senaste ansökningsdag är 15 mars 2017. För närmare information, kontakta ständ. sekreteraren Ingemar Nilsson (e-post: info@kvvs.se).

Utlysning gästforskarstipendier, Grez-sur-Loing, Frankrike


Skrivarstipendier vid Villa Martinson, Jonsereds herrgård, 2017

Två skrivarstipendier vid Villa Martinson utlyses under 2017. Senaste ansökningsdag är 15 mars 2017. Ingen särskild blankett finns. För närmare information, kontakta ständ. sekreteraren Ingemar Nilsson (e-post: info@kvvs.se).

Utlysning skrivarstipendier Villa Martinson, Jonsereds herrgård


Symposium Göteborg, de 100 första åren, 10 oktober 2016

Symposiet arrangerades på Göteborgs Stadsmuseum under medverkan av ett stort antal forskare med skilda perspektiv på ämnet. Programmet återfinns i pdf-filen

Symposium, Program

Symposium Vetenskaperna och nyttan, 12 oktober 2015

Den 12 oktober 2015 arrangerades ett heldagssymposium med titeln Vetenskaperna och nyttan. Symposiet behandlade ämnet från olika principiella synpunkter med exempel från naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. 
Symposiet kommer att redovisas i tryckt form under 2017.


Nyutgivna böcker

KVVS har nyligen publicerat följande böcker:

1.
Birger Karlsson: Kungl. Vetenskaps- och  Vitterhets-Samhället i Göteborg - In i 2000-talet  (2016)
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället. ISBN 978-91-980420-7-8.
2.
Birger Karlsson och Gunnar Dahlström (red.): Skönhetens dimensioner - Ordning och oordning i vetenskapens värld  (2016)
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället. ISBN 978-91-9810420-6-1.
3.
Bengt Alexanderson: Problems in the New Testament: Old Manuscripts and Papyri, the New Genealogical Method (CBGM) and the Editio Critica Maior (ECM) (2014).
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället. ISBN 978-91-980420-5-4.
4.
Bo Lindberg (red.): Vetenskapsretorik - Hur vetenskapen övertygar och övertalar (2014).
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället. ISBN 978-91-980420-4-7.
5.
Emin Tengström: Broar från antiken - Antikens inflytande på svenskt samhälls- och kulturliv 1780-1850 (2014).
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. ISBN 978-91-980420-3-0.
6.
Paul Hallberg och S. Bertil Olsson (red.): En ostindiefarande fältskärs berättelse: Carl Fredrik Adlers journal från skeppet Prins Carl 1753-56 (2013).
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. ISBN 978-91-980420-1-6.


Liksom övriga av KVVS utgivna publikationer kan dessa böcker inhandlas efter hänvändelse till bibliotekarien Bo Lindberg eller ständige sekreteraren Ingemar Nilsson (e-post: info@kvvs.se).

Fulltextpublicering i GUPEA

KVVS lägger successivt in vissa av sina publikationer (fulltext) i databasen GUPEA vid Göteborgs universitetsbibliotek. Publikationerna finns i serien Göteborgs universitetsbibliotek / Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) / Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis. Här finns bibliografiska notationer och nedladdningsbar PDF-fil för varje enskild publikation.

Senast har följande uppsatser inlagts:
- Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2014. Särtryck ur KVVS Årsbok 2015.
- Krister Holmberg: Using Nature´s concepts to synthesize materials - an example of biomimetic chemistry.
  
Reprint from KVVS Yearbook 2015.
- Björn O. Nilsson: Vårt behov av nya innovationer. Särtryck ur KVVS Årsbok 2015.

För närvarande finns ett tjugotal verk inlagda. Dessa förtecknas under fliken "Publikationer" och är åtkomliga genom direktlänkning till GUPEA, alternativt via googling.

 

GÅ TILL TOPPEN AV SIDAN